Koncerter


FUGLSANG MUSIKFORENING


Velkommen til sæson 2018-2019Kære  læser. 

Musikforeningen  har  et  ønske  om  at  præsentere  nogle  af  Danmarks  allerbedste  større  ensembler.    Foreningen  indleder  derfor  et  samarbejde  med  Klosterkirken  i  Nykøbing  F,  som  stiller  det  store  og  smukke  kirkerum  til  rådighed.    I  samarbejde  med  kirken  afholdes  der  lørdag  d.  2.  februar,  koncert  med  Concerto  Copenhagen.  Sonning  prismodtageren,  cembalisten  Lars  Ulrik  Mortensen  er  dirigent.

 

Fuglsang Herregaard er i den kommende sæson under renovation og derfor afholdes alle sæsonens  andre  8  koncerter   i  KUMUS. Det foregår søndag  eftermiddage kl. 15:00. 


Her  kan  man  glæde  sig  til  at  høre  guitarvinderne  af  årets  P2-kammermusikkonkurrence,  en  lovende  klaverdebuttant  fra  konservatoriet  i  København,  Nightingale  Strygekvartetten,  Ensemble  Storstrøm,  vinderen  fra  seneste  Carl  Nielsen  violinkonkurrence,  og  et  internationalt  sammensat  ensemble,  der  spiller  musik  som  er  omkring  400  år  gammel.  Julekoncerten  er  lagt  i  hænderne  på  et  stort  mandskor,  Vox  Aros,  og  cellisten  i  Ensemble  Storstrøm  Tobias  Lautrup  portrætteres  ved  sin  helt  egen  koncert.

   


Følg  med her på  foreningens  hjemmeside  og/eller  tilmeld  dig  vores  nyhedsbrev.  Særlig  information  om  billetsalget  til  koncerten  i  Klosterkirken  vil  fremgå  via  disse  to  medier. 


I  KUMUS  er  der  salg  af  forfriskninger  før  koncerten  og  i  koncertpausen.   


En  kæmpe  tak  til  vores  sponsorer,  uden  hvis  økonomiske  bidrag,  foreningen  ikke  kunne  præsentere  denne  pallette  af  fantastiske  kunstnere:    Projektstøtteudvalget  under  Slots-  og  Kulturstyrelsen,  Brebøl  Fonden,  Solistforeningen,  Oticon,  Louis  Hansens  Fond,  Raaco  og  Augustinus  Fonden. 


Vel  mødt  til  den  22.  sæson  i  Fuglsang  Musikforening.   


Lene Simonsen, formand.Fuglsang Herregaard

Nystedvej 73, 4891 Toreby L.

Fuglsang Musikforening

Formand: Lene Simonsen

formand@fuglsangmusikforening.dk

Webmaster: Aase R. Sløgedal

webmaster@fuglsangmusikforening.dk