Historien

HISTORIEN

Fuglsang Musikforening

Fuglsang Musikforening blev stiftet de 31. marts 1996.


Foreningens mål er at give landsdelen og den danske musikverden mulighed for at bevare Fuglsang som den betydningsfulde kultur- og musikinstitution, den har været i over 100 år. Bestyrelsen arbejder meget bevidst på at tilbyde Lolland-Falsters koncertgængere en bred vifte af musikoplevelser, spillet af de  ypperligste musikere.


Repertoiret spænder fra middelaldermusik til vore dages musik med hovedvægt på det, man kalder ”den klassiske kammermusik”. Men det er altid en særlig glæde, når foreningen også kan præsentere sit publikum for helt nye kompositioner, urpremierer eller spændende, anderledes unge besætninger.


Fuglsang Musikforening er blevet til på Fuglsang Herregaard som ligger på Lollands østkyst, cirka 10 km fra Nykøbing F. Bygningen ligger i en smuk park ud til Guldborgsund. Der har eksisteret et Fuglsang siden middelalderen, men stedets betydning for musikken – især kammermusikken – tog fart i 1819, da familien Neergaard købte godset.


Viggo Neergaard, som var 3. generation på godset, færdedes hjemmevant i det københavnske musikliv sammen med alle de romantiske guldalderkomponister: I.P.E. Hartmann og dennes søn Emil Hartmann, Hornemann, Gade, Heise, Winding m.fl.I 1869 erstattede Viggo Neergaard den daværende bygning med den nuværende hovedgård, bygget i Rosenborgstil. Han boede der alene indtil 1885, hvor han giftede sig med den 30 år yngre Bodil, datter af Emil Hartmann. Efter at hun var flyttet ind kom der hyppigt musikbesøg, både af vennerne fra København, af Edvard Grieg fra Norge og af Griegs venner, musikerne Julius og Amanda Röntgen.


Senere kom Carl Nielsen til og blev en årligt tilbagevendende gæst, med eget komponistværelse i gartnerhuset i bunden af parken. Og med Nielsen-familien fulgte den senere svigersøn, violinisten Emil Telmany. I nyere tid er bl.a. komponisten Niels Viggo Bentzon, hvis mor var kusine til Bodil Neergaard, kommet til.


Alle disse musikmennesker skabte hvert år i sensommeren et blomstrende musikmiljø omkring Fuglsang. Om dagen blev der spillet og komponeret,og om aftenen – efter den stilfulde diner – musicerede man for hinanden i musiksalen.


Den 27. juni 1947 overdrog Bodil Neergaard Fuglsang til Det Classenske Fideicommis ved salg. Efter hendes død 1959 blev hovedbygningen og parken – helt i hendes og stedets ånd – anvendt til et refugium, hvor de musikalske traditioner kunne videreføres.


I de 33 år, refugiet eksisterede, var der om sommeren hver søndag (og om vinteren hver anden) koncert for refugiets gæster, men med offentlig adgang. Stedet blev på den måde i endnu højere grad et kulturelt kraftcenter for Lolland og Falster.


Da refugiets drift ophørte i 1995 blev musiktraditionen videreført på følgende måder:


Fuglsang Musikforening blev dannet. Foreningen arrangerer 9 koncerter hvert år, altid den første søndag i februar-juni og august-november.


Ensemble Storstrøm fik domicil på Fuglsang Hovedgård.


I 2015 åbnede den nye koncertsal KUMUS i Fuglsangs gamle forpagterbolig. Her har Ensemble Storstrøm nu prøvesal og der afholdes jævnligt koncerter.