Fuglsang Herregaard

Fuglsang   Herregaard

Fuglsang Hovedgård ligger på Lollands østkyst, cirka 10 km fra Nykøbing F. Bygningen ligger i en smuk park ud til Guldborgsund

Der har eksisteret et Fuglsang siden middelalderen, men stedets betydning for musikken – især kammermusikken – tog fart i 1819, da familien Neergaard købte godset.

Viggo Neergaard, som var 3. generation på godset, færdedes hjemmevant i det københavnske musikliv sammen med alle de romantiske guldalderkomponister: I.P.E. Hartmann og dennes søn Emil Hartmann, Hornemann, Gade, Heise, Winding m.fl.

1869 erstattede Viggo Neergaard den daværende bygning med den nuværende hovedgård, bygget i Rosenborgstil. Han boede der alene indtil 1885, hvor han giftede sig med den 30 år yngre Bodil, datter af Emil Hartmann. Efter at hun var flyttet ind kom der hyppigt musikbesøg, både af vennerne fra København, af Edvard Grieg fra Norge og af Griegs venner, musikerne Julius og Amanda Röntgen.


Senere kom Carl Nielsen til og blev en årligt tilbagevendende gæst, med eget komponistværelse i gartnerhuset i bunden af parken. Og med Nielsen-familien fulgte den senere svigersøn, violinisten Emil Telmany. I nyere tid er bl.a. komponisten Niels Viggo Bentzon, hvis mor var kusine til Bodil Neergaard, kommet til.


Alle disse musikmennesker skabte hvert år i sensommeren et blomstrende musikmiljø omkring Fuglsang. Om dagen blev der spillet og komponeret,og om aftenen – efter den stilfulde diner – musicerede man for hinanden i musiksalen.


Den 27. juni 1947 overdrog Bodil Neergaard Fuglsang til Det Classenske Fideicommis ved salg. Efter hendes død 1959 blev hovedbygningen og parken – helt i hendes og stedets ånd – anvendt til et refugium, hvor de musikalske traditioner kunne videreføres.


I de 33 år, refugiet eksisterede, var der om sommeren hver søndag (og om vinteren hver anden) koncert for refugiets gæster, men med offentlig adgang. Stedet blev på den måde i endnu højere grad et kulturelt kraftcenter for Lolland og Falster.


Da refugiets drift ophørte i 1995 blev musiktraditionen videreført på følgende måder:


Fuglsang Musikforening blev dannet. Foreningen arrangerer 9 koncerter hvert år, altid den første søndag februar-juni og august-november.

Storstrøms Kammerensemble fik domicil på Fuglsang Hovedgård.

I 2016 flyttede Storstrøms Kammerensemble øvested til den gamle forpagterbolig , hvor der også er indrettet koncertsal. I den forbindelse skiftede de også navn til Ensemble Storstrøm.   Ensemble Storstrøm giver jævnligt koncerter i Fuglsang Musikforening.

OVERNATNING m.m.

Fuglsang Herregaard tibyder at afholde   fester, konferencer og  seminarer m.m. Der er mulighed for overnatning i de historiske værelser og der er indrettet en lille   café .  I forbindelse med Fuglsang Musikforenings koncerter kan købes  kaffe/the , hjemmebag m.m, ligesom der vil være mulighed for at bestille frokost ved henvendelse til  forpagteren i god tid .


Forpagter Bodil  Almgren kan kontaktes på post @fuglsangherregaard.dk

eller på mobil/ fastnet + 45  2290 9363  /+45 5487 3387

For mere information om overnatning m.m., anbefales at besøge  Fuglsang Herregaards hjemmeside.

Bodil Almgren, forpagter

Bodil Almgren
Carl Nielsens Værelse

Carl Nielsens værelse

Dørhåndtag fra en af stuerne.

Fuglsang før 1819

Bodil de Neergaard