David Danholt og Charlotte Thaning

SØNDAG 5. MARTS 2023  kl. 15:00 i KUMUS

Foto: HEIN photografy

DAVID DANHOLT OG CHARLOTTE THANING

David Danholt - tenor

Charlotte Thaning - klaver


Lied - koncert 

"Danske digtere og komponister"

Dagens koncert er helliget lied’en. Det karakteristiske ved lieder er, at musikledsagelsen ikke bare akkompagnerer, men spiller i tæt musikalsk dialog med sangeren, og de to parter skaber et samlet værk.


Schumann er – sammen med Schubert – den komponist, der om nogen har været med til at definere lidgenren. I 1831 rejste H.C. Andersen til Berlin og stiftede bekendtskab med digteren Chamisso. Han gav Chamisso nogle digte, som Chamisso så gendigtede.
Schumann, som Andersen også kendte (hvem har den mand ikke kendt!) satte musik til, og det blev det op. 40, som vi skal høre i dag.
Stifteren af det betydeligste danske musikdynasti, Herman D. Koppel, skrev efter krigen en del sange til gammeltestamentlige tekster. Nogle af dem er samlet i op. 46, for tenor og klaver. Musikken er alvorlig, præget af krigen, som Koppel oplevede som ung jøde.Sangene er oprindelig tilegnet Aksel Schiøtz.
Den senromantiske Heises sange og romancer er fra musikken til teaterstykket Bertran de Born, hvis titelfigur var middelalderlig troubadour.
Rued Langgaard var et miskendt geni i sin samtid. Han var romantiker lang tid efter, at romantikken var dømt ude af Carl Nielsen & Co. Programmets to sange er skrevet i 1909, da Langgaard var 12 år gammel.


David Danholt og Charlotte Thaning har arbejdet sammen musikalsk i mere end 15 år. De har hver især optrådt i mange forskellige sammenhænge, det være sig på operascenen og i koncertsalen både herhjemme og internationalt. David vandt i 2014 den Internationale Wagnerkonkurrence i Seattle, og Charlotte har i 2021 været pianist og kapelmester på den anmelderroste forestilling ”Pan” med tekst af forfatteren Kim Leine.

PROGRAM

Robert Schumann (1810-56), tekst: H.C. Andersen (1805-1875), oversat til tysk af Adelbert von Chamisso(1781-1838)Opus 40:

          -Märzveilchen
          -Muttertraum

          -Der Soldat

          -Der Spielmann


Herman D. Koppel (1908-98)Fem bibelske sange, Opus 46:

          -Intonation (Davids 57. Salme, vers 9)

          -Fryd (Davids 146. Salme)

          -Kærlighed (Højsangen, 4.kapitel, vers 1 og 10)

          -Ekstase (Davids 8. Salme, vers 10)

          -Klagesang (Klagesangene, 1.kapitel, vers 18 og 20)

          -Hymne (Davids 149. Salme, vers 1)


PAUSE


Peter A. Heise (1830-79), tekst: Ernst F. W. von der Recke (1848-1933)

Udvalgte sange og romancer fra musik til skuespillet Bertran de Born:

          -Mod syden i kvæld

          -Vågn af din slummer

          -Herre konge,bliv her

          -Rosamunde

          -Ære for helten


Rued I. Langgaard (1893-1952), tekst: F. Emil Rittershaus (1834-97)

          -Für Dich! (BVN 44)

          -Im Mai (BVN 50)

Læs mere om David Danholt på hans hjemmeside

http://www.daviddanholt.com/

Læs mere om Charlotte Thaning her

https://charlottethaning.wordpress.com/om-charlotte/

Entre 250 kr. (medlemmer 125 kr, unge under 25 gratis)

Billetter kan købes her på siden (senest dagen før) eller ved døren fra kl. 14:00.

Der kan på dagen frem til kl. 14:00 købes kombi-billetter til 285 kr. De gælder både til museum og koncert (begrænset antal)